Največkrat so zapeli Hej, brigade

Partizanski pevski zbor je bil ustanovljen spomladi leta 1944 v vasi Planina pri Črnomlju. Nastal je iz okrevajočih ranjencev, partizanov, kot edinstven zbor v takratni vojskujoči se Evropi. Imenovali so ga Invalidski pevski zbor ali po domače tudi Pojoča četa. 74 let kasneje njegovih štiridest pevcev pod vodstvom profesorja Franca Gornika še vedno razveseljuje obiskovalce prireditev širom po državi.

Ob koncu včerajšnje slavnostne prireditve ZZB NOB ob Dnevu upora proti okupatorju se je, posebej za Radio Kričač, z dobitnikom listine ZZB NOB Slovenije prof. Francem Gornikom, dolgoletnim dirigentom in pevovodjo Partizanskega pevskega zbora, danes pa še aktivnim pevcem tega zbora, pogovarjal Andrej Pengov.

Borčevska priznanja Nuši Kerševan in Francu Gorniku

Ob 77. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte Slovenije in državne prazniku Dnevu upora proti okupatorju je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije danes dopoldne v Kino gledališču Bežigrad v Ljubljani pripravila slavnostno podelitev listin in zlatih plaket ZZB NOB Slovenije in priložnostnim kulturnim programom. Slavnostna govornica je bila dr. Cvetka Toth Hedžet, članica Sveta borčevske organizacije.

Dobitnika najvišjih priznanj, listine ZZB NOV Slovenije sta prof. Franc Gornik, dolgoletni dirigent Partuzanskega pevskega zbora in nekdanja ljubljanska županja in predsednica društva Zeleni prstan, ki skrbi za Pot spominov in tovarištva, Nuša Kerševan.

Zora Konjajev in Franc Sever – Franta prejela najvišje borčevsko priznanje.

Letošnjo Listino Zveze borcev, najvišje priznane Zveze združenj borcev NOB sta prejela dr. Zora Konjajeva in Franc Sever – Franta. Slavnostna podelitev je potekala na seji ZZB NOB 26. aprila, dan pred državnim praznikom Dneva boja proti okupatorju. esnosti so se udeležili člani predsedstva in Sveta Zveze ter ostalih delovnih teles, predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, delegacija Zveze koroških partizanov iz Celovca in seveda prejemniki odlikovanj.