Orle 2015, pred 70.obletnico osvoboditve Ljubljane: Komandant Lojze

Partizanski komandant Alojz Kajin – Lojze, poveljnik X. SNOUB Ljubljanske, pred štirimi leti na Orlah nad Ljubljano: Slovenski narod si je med drugo svetovno vojno sam pisal svojo zgodovino; prestati je moral veliko trpljenja in številne žrtve; tudi zato si narodnoosvobodilna vojska zasluži spoštovanje, smrtne žrtve in padli v narodnoosvobodilni borbi pa spoštljiv odnos.