Glasbeno-delavske zgodbe Sindikata Mladi plus

Na Sindikatu Mladi plus poslušajo muziko in jo delijo na družbenih omrežjih. Pozorni soo na zanimive glasbeno-delavske zgodbe z vsega sveta, relevantne komade z zanimivim zgodovinskim ozadjem in pomembnim družbenim, političnim in ekonomskim kontekstom in na sploh na družbenokritično muziko, ki je vsaj približno povezana s tem, kar počnejo oziroma predstavljajo.

Za Radio Kričač so zasnovali oddajo z izborom glasbeno-delavskih zgodb. Stvar so se lotili v dveh delih: najprej smo poslušali in se ozrli na starejše sindikalne klasike, delavske pesmi ipd., ki so zaznamovale zadnje stoletje, in ki kot nekakšni palimpsesti nosijo več plasti politične, socialne, ekonomske kulturne zgodovine ter nam hkrati pripovedujejo o pomembnih delavskih, kulturnih, socialnih, družbenih in drugih emancipatornih bojih, ki so zaznamovali včasih bolj, drugič malo manj oddaljeno preteklost. Pri tem nas v prvi vrsti zanima, kakšne vrste zgodbe lahko s pomočjo omenjene muzike odkrivamo danes, in na kakšen način so slednje aktualne in relevantne za današnji čas.

V drugem delu pa smo se premaknili v sodobnost oziroma v sedanjost, si pobliže pogledali oziroma poslušali sodobno kritično delavsko ali sindikalno uporniško, družbenokritično muziko ter se vprašali, kakšna vprašanja slednja odpira in kakšne odgovore ponuja.