Kurirsko življenje pionirja Marjana ob fašističnem bloku na Dolenjki.

Marjan Jernej Virant: Še preden so fašisti obdali mesto z bodečo žico, sem poskrbel, da je bilo moje kolo, tako pomembno za kurirsko delo med okupacijo, dobro skrito onkraj te zamejitve. Z menoj je dočakalo osvoboditev Ljubljane, dan ali dva potem, pa se je, že v svobodi, z njim, s tem kolesom namreč, odvila nenavadna zgodba. Lahke vere, prepričan, da se bo zgodilo, kar je obljubila, sem ga za en dan posodil partizanki, ki ga je takrat nujno potrebovala…

Orle 2015, pred 70.obletnico osvoboditve Ljubljane: Komandant Lojze

Partizanski komandant Alojz Kajin – Lojze, poveljnik X. SNOUB Ljubljanske, pred štirimi leti na Orlah nad Ljubljano: Slovenski narod si je med drugo svetovno vojno sam pisal svojo zgodovino; prestati je moral veliko trpljenja in številne žrtve; tudi zato si narodnoosvobodilna vojska zasluži spoštovanje, smrtne žrtve in padli v narodnoosvobodilni borbi pa spoštljiv odnos.