Pretok kapitala v je EU zagotovljen, socialnih pravic (še?) ne.

Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus, v tretjem delu ob-prvomajskega druženja: Delo nas vsekakor definira… Določa naš družbeni, ekonomski in osebni, tudi profesionalni položaj. Določa tudi položaj naših otrok in generacij, ki prihajajo za nami. Ko nekdo poklicno uspe in če si ustvari svoje podjetje ter postane kapitalist in delodajalec, naj ne pozabi svojega (nekdanjega) delavskega stanu; poskrbi naj vse delavske pravice in upošteva delavce kot soustvarjalce njegovega bogastva.

Dana Valič: Odločitev za OF in upor je dozorela hipoma

Tovarišico Dano Valič, dekliško Klanjšček, rojeno v Ljubljani, smo s kamero in mikrofonom Radia KRIČAČ obiskali pred dvemi leti. Njena starša sta se po razpadu Avstro-Ogrske pred fašizmom s Primorske umaknila v Ljubljano, ko se je tudi zaradi izkušenj njenih rojakov s poitaljančevanjem odločila za študij slavistike na višji pedagoški šoli. Slovenščino je poučevala sprva na moščanski gimnaziji, kasneje po osvoboditvi pa na osnovni šoli Ketteja in Murna na Kodeljevem.