Samozaposleni in prekarci – zaposleni a docela neenakopravni.

Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus: Razumljiva je zadržanost do sprejemanja visoko izobražene delovne sile, tudi zdravnikov, iz tujine, ki je pripravljena delat za nižje plačilo. To znižuje plačne standarde pri nas… Zaposlitvena fleksibilnost? Kaj je že to? Po delodajalskem mnenju to zagotovo ni »dinozavrska« pogodba o zaposlitvi za nedloločen čas; »S.P.« in druge oblike samozaposlitve so prepogosto zlorabljene kategorije, saj je zelo diskriminatorne v pogledu omogočanja pravic iz dela, kot jih imajo redno zaposleni pri delodajalcih.